Bæredygtighed - det lokale afsæt

Om bæredygtigtighed

Mange mennesker er bekymrede for fremtiden med de globale udfordringer, befolkningstilvækst, klimaforandringer og It-og robotteknologi udvikling (AI).

Det er min overbevisning af et kursskifte er nødvendig og at den måde vi bebor kloden på står for en større revision. Byggeriet og måden vi indretter vores byområder er central i dette.

Tegnestuens bidrag ligger ift. dette på det helt lokale og indbefatter ansvarlighed i forhold til hvordan vi bruger ressourcer (energi og materialer) og hvordan vores huse påvirker miljøet i hele deres levetid (og derefter) og de mennesker der bruger bygningen.
Det behøver ikke at betyde nødvendigvis DGNB eller anden certificering men hvert projekt jeg laver skal helst flytte sig i en mere bæredygtig retning.

Konkret betyder det f.eks.focus på
-stor omhu ift. udformning af bygningsvoluminer (betydning for energi og ressourceforbrug)
-robust bærende konstruktioner og føringsveje ift. skiftende tiders anvendelse og behov (langtidsholdbarhed)
-valg af materialer (mindre forbrug af beton, overfladebehandlinger, zinc etc)
-focus på at "skrue huset sammen" så det kan skilles ad igen og materialerne genbruges

Vejen for en positiv udvikling
Arkitekten har en særlig rolle i forhold til at vise mulige, positive veje og visioner for en anden udvikling. Der kommere et beskedent bidrag her:

PORTUS-CIBUS  - en ny(gammel) måde at fødevareforsyne byerne? 
Med en tiltagende del af klodens befolkning i byerne er der stigende focus på fødevareforsyning; hvad og hvordan vi producerer, transporterer og forarbejder maden. F.eks. er der ideer om at (alle) fødevare kan produceres i selve byerne.
Iflg. denne udersøgelse fra Seattle,WA USA er det kun muligt at producere mellem 1 og 4% af de nødvendige fødevarer i selve byen medens det vil kræve grøn ring omkring hele byen på ca. 58 km for at skaffe 100% forsyning. Se link her (lang artikel for særlig interresserede). Der vil stadig være behov for at transportere fødevare ind til de tætbefolkede bykerner.
Mange danske byer har en historisk tilknytning til vandet fra den tid hvor søen var transportvej for gods og havne med korte afstande til tætbeboede bydele. Kan vi igen transportere i hvert fald en del af vores fødevarer til byerne via søvejen og genaktivere døde havneområder? Havnen (PORTUS) kan blive stedet vi bevæger os til for at købe fødevarer (CIBUS). En ny havnefront med sejlskibe og kommers med fødevarebutikker, pakhuse, restauranter mv.  

Initiativer til fødevare-transport med sejlskibe (CO2 neutralt) til de store metropoler findes allerede  - Se f.eks. Vermont sail Freight Co. - her
Der er måske et romantisk skær over sådanne initiativer som kan afvise ud fra en økonomisk bæredygtighedsbetragtning. Men i en ikke så nær fremtid hvor robotter og it-teknologi vil gøre flere hænder og hoveder ledige vil dette ændres sig. Tid vil ikke altid (for alle) være lig med penge så det der ikke er økonomisk bæredygtigt i dag kan vise sig at blive det indenfor få år eller årtier.