Havkajakvej Amager Strandpark

Det er faldet i tegnestuens lod at give forslag til 3 erhvervsprojekter på Havkajakvej på Amager Strandpark. Her ligger et smalt byggefelt mellem vejen og den offentlige promenade ved kanalen hvor forskellige vandrelaterede virksomheder har haft mulighed for at vokse op. Modsat vejen et større område med parkering for strandgæster og besøgende/kunder.

Amager Strandpark IS (nu lagt ind under Københavns kommune) har ønsket at give et arkitektonisk og forretningsmæssigt løft til hele byggefeltet. Dette pågår nu i forståelse med de forretningsdrivende og betyder omplacering af forretningerne og nye bygninger indenfor en samlet designmanual.

Kajakhotellet som er langt den største placeres nærmest ankomsten til området ved rundkørslen og bliver tiltrækningspunkt for hele striben.

INIPI som er er et lille welness-virksomhed med indiansk svedehytte, massage og lignende kommer til at ligge midt for feltet og længst ude mod strandstationen er der lavet forslag til nye bygninger til dykkercentret SCUBA-GEAR (som pt. ligger på Lindgreens Allé) således at byggefeltet er udspændt.

Mellem de 3 projekter efterlades 2 åbne felter hvis anvendelse endnu ikke er fastlagt.

De 3 forretninger har alle et relevant tilhørsforhold til vandet og stranden men er eller vidt forskellige i skala og  i deres behov og måde at relatere sig til hhv. Havkajakvej og Kanalen med promenaden foran. De er hver især formet helt ud fra deres egne præmisser og vidt forskellige. Helheden bevares i kraft af designmanualens krav ift. træfacader, farvede skodder og skulpturelle, kubisk arkitektur.