Fægteklubben Trekanten

 

Klar til træbeklædning. Juni 2017.

 

Enkle virkemidler; masser af dagslys

Fægteklubben har til huse i Ryparkhallen hvor  klubben har sin egen hal, trænings og depotrum mm. samt et lille klublokale som i dag rummer mange funktioner. Ankomst, omklæding, opbevaring af træningstasker, køkken, ventepladser for forældre og ophold for fægtere i pauser mm. foregår i samme samme lokale. Dertil er ankomstforholdende og udeophold meget nødtørftige. Klubben har nu fået mulighed for at råde bod på dette.

En ny tilbygning giver sammen med ny indretning af eksist. klublokale lagt bedre rammer om klubbens daglige aktiviteter. Ankomstforhold og mulighed for udendørs aktiviteter forbedres med en rampe, en lille terrasse og nyt overdækket, belyst ankomstareal. 

Bygningen en enkel træbygning som kan opføres indenfor en stram økonomi. Med få virkemidler som ensidig taghældning og indvendige skrå tag, forskydning af SV facaden,  tag over ankomst område danner bygningen rum som understøtter de forskellige aktiveteter - møde ved langbordet, ophold i lounge etc.