38 nye boliger i Lellinge

At lægge to nye kvarterer til en landsby

Overdrevsvejen (Tidligere Lellinge Skole)
23 Landsbyboliger omkring en grønning (”Village Green”). 
Boligerne fordeler sig omkring den fælles grønning i tre længer som er bygget op af huse i 2 etager. Husene står ”skulder ved skulder” under et fælles tag. 
Husene adskiller sig fra hinanden ved at have forskellige vindues formater og placeringer, det fleste i lyse teglsten, enkelte i træ el. puds. De enkelte huse er dermed tonet ned til landsbyskalaen.
Længerne er relativ lange hvilket giver et roligt og værdigt præg og stemningen er uhøjtidelig.


Alle boliger har adgang fra gårdsiden- grønningen. Parkering sker i en zone med græsarmering langs grønnings yderperiferi. Man kommer til boligen gennem en lille privat gårdhave.
Mellem gårdhaver etableres smalle skurbygninger der også har funktion som ”rumdelere”
Boligerne har gennemslyste opholdsrum i stuetagen og soverum på 1. sal. 

Grønningen kan benyttes til legeplads, en lille sø, drivhuse, fælles hønsehus – mulighederne er mange. Uanset hvilken brug grønningen får vil den samle bebyggelsen og være et væsentlig tilskud ud over boligens private have og gårdareal.

Større træ mod Ringstedvej bevares.

Byledet (Tidligere SFO)
Park-bebyggelse med i alt. 15 boliger hvoraf 12 i 2 etager og 3 i en etage.
Skalaen er tilnærmet Lellinges gennemgående hustyper (villaer og længehuse i op til 2 etager) med dobbelthuse i 2 etager som den  gennemgående byggeklods. 


 
Der etableres tilkørselsvej den østlige side med parkering ind mod skel. 

Husen drejes i "vifte" for at optimere dagslys og udsyn til himmel mm fra boliger. Drejningen gør også at man faktisk kan opfatte dobbelthuset som den skalagivende byggeklods.

Fra parkeringszonen som er underinddelt med et par plante-trægrupper kommer man til boligerne via en lille flisesti. Skure etableres mellem stien og fælles grønt areal.
Alle boliger ligger i den fælles ”park” og har private udearealer afgrænset af klippede hække.
Den interne vej afsluttes i en lille belagt plads (og vendeplads) der kan være basket-bane en sommeraften og plads til tøndeslagning etc.  Herfra er der via en lille sti-adgang til stadion og det nye multihus her.

Boliger indrettes med gennemlyste opholdsrum i stuetagen og soverum på 1.sal.

Stemningen i bebyggelsen er rolig og værdig. Beplantning i form af større træer bevares i et vist omfang.